Kết quả tìm kiếm việc làm công ty cổ phần sachi

Chúng tôi có 67 quảng cáo cho từ khóa công ty cổ phần sachi

Mua hàng nội địa ngành mỹ phẩm - Senior Domestic Buyer (~1000 USD)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Mua hàng nội địa ngành mỹ phẩm - Senior Domestic Buyer (~1000 USD) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

15 October 2018 - careerbuilder.vn
View

Nhân viên bán hàng Mỹ phẩm - Không yêu cầu kinh nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Nhân viên bán hàng Mỹ phẩm - Không yêu cầu kinh nghiệm CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

15 October 2018 - careerbuilder.vn
View

International Buyer Teamlead (Cosmetic, ~1500 USD)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm International Buyer Teamlead (Cosmetic, ~1500 USD) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

11 October 2018 - careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN BẾP NÓNG - BẾP LẠNH NHÀ HÀNG SUSHI HOKKAIDO SACHI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TAKAHIRO

Việc Làm NHÂN VIÊN BẾP NÓNG - BẾP LẠNH NHÀ HÀNG SUSHI HOKKAIDO SACHI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TAKAHIRO on

5 October 2018 - careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN FULL TIME NHÀ HÀNG SUSHI HOKKAIDO SACHI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TAKAHIRO

Việc Làm NHÂN VIÊN FULL TIME NHÀ HÀNG SUSHI HOKKAIDO SACHI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TAKAHIRO on

5 October 2018 - careerbuilder.vn
View

Retail Manager/ Store Manager (~1500USD)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI

Việc Làm Retail Manager/ Store Manager (~1500USD) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI on

4 October 2018 - careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - sản phẩm Mỹ phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - sản phẩm Mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

2 October 2018 - careerbuilder.vn
View

Tổng vụ - Quản lý Văn phòng (Senior Administrator)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Tổng vụ - Quản lý Văn phòng (Senior Administrator) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

26 September 2018 - careerbuilder.vn
View

Office Manager (~1000 USD)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Office Manager (~1000 USD) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

25 September 2018 - careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Hành Chính - Tổng Vụ (~600 USD)

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

Việc Làm Nhân Viên Hành Chính - Tổng Vụ (~600 USD) CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX) on

20 September 2018 - careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest