Công Ty Tnhh Longwell

Chúng tôi có 5 quảng cáo cho từ khóa công ty tnhh longwell

Sắp xếp

Trưởng Nhóm Đào Tạo Và Phát Triển

Công ty TNHH Longwell - Trưởng Nhóm Đào Tạo Và Phát Triển
16 Mar 2020 - careerbuilder.vn

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) - Phiên Dịch Tiếng Hoa
13 Mar 2020 - careerbuilder.vn

Tổ Trưởng HSE

Công ty TNHH Longwell - Tổ Trưởng HSE
5 Mar 2020 - careerbuilder.vn

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Công ty TNHH Longwell - Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Biết Tiếng Trung
18 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Trưởng Nhóm HSE

Công ty TNHH Longwell - Trưởng Nhóm HSE
18 Feb 2020 - careerbuilder.vn