Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 256 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Nhân viên Kinh doanh

Công Ty TNHH Dệt Tường Long

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Dệt Tường>ngng> Long>ngng> http://www.tuong>ngng>long>ngng>.com/ Chuyên sản xuất và ng>king>nh doanh các loại vải jean, kang>king>, may và nhận ng>ging>a công>ngng> các sản ng>phng>ẩm từ jean và kang>king>. Công>ngng> ng>tyng> với hơn 15 năm ng>king>nh ng>ngng>hiệm đã khẳng>ngng> định được chỗ đứng>ngng> trên ng>thng>ị ...

2 October 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Bán Hàng / CSKH Qua Điện Thoại

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> SX-TM-DV Qui ng>phng>úc http://www.quing>phng>uc.com/ Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> SX-TM-DV Qui ng>phng>úc được ng>thng>ành lập năm 2007, tiền ng>thng>ân là cơ sở Đức ng>thng>ành được ng>thng>ành lập năm 1985. Để có được ng>thng>ành quả như ng>ngng>ày nay là cả một quá trình ng>thng>ay đổi, xây dựng>ngng> và ...

1 October 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chỉ Huy Trưởng

CÔNG TY TNHH TM XD DIỆU LONG

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TM XD ng>ding>ỆU LOng>ngng> http://ng>ding>eulong>ngng>.com.vn/ Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TM XD ng>ding>ệu Long>ngng> được ng>thng>ành lập từ năm 2000, đã ng>king>nh doanh tại Việt Nam hơn 18 năm, Công>ngng> ng>tyng> luôn đặt chữ tín, chất lượng>ngng>, bền vững>ngng> lên hàng>ngng> đầu, luôn ng>phng>ục vụ khách hàng>ngng> một ...

1 October 2018 ON careerbuilder.vn
View

UI/UX DESIGNER

công ty Cổ Phần Cơ Bản Toàn Cầu

34 Lý Tự Trọng>ngng>, Bến ng>ngng>hé, quận 1 Công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần Cơ Bản Toàn Cầu được ng>thng>ành lập năm 2013 với sứ mệnh mang>ngng> đến cho khách hàng>ngng> những>ngng> ng>ging>ải ng>phng>áp và dịch vụ ng>ging>úp nâng>ngng> cao ng>ging>á trị cuộc sống>ngng>. Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Cơ Bản Toàn Cầu, ...

28 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

www.feg.com.tw Công>ngng> ng>tyng> may mặc Far Eastern Apparel (Viet Nam) Ltd. 100% vốn nước ng>ngng>oài ng>thng>uộc tập đoàn Far Eastern, hoạt động>ngng> tại trên 10 quốc ng>ging>a và vùng>ngng> lãnh... Detail Nhân Viên Nhân Sự Employment Information Work location Binh Duong>ngng> Job level Experienced (Non - ...

27 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Digital Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NA

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

26 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Kế toán Trưởng

Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Box-Pak (Viet Nam) - Công>ngng> ng>tyng> chúng>ngng> tôi 100% vốn nước ng>ngng>oài, chuyên về sản xuất bao bì ng>ging>ấy carton. Hiện nay do nhu cầu cần ng>phng>át triển, chúng>ngng> tôi cần tuyển nhân viên cho vị trí sau: Detail Kế toán Trưởng>ngng> Employment Information Work location ...

25 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Pr Marketing

Spring Group

Spring>ngng> Group http://spring>ngng>group.vn/ng>ging>oi-ng>thng>ieu Spring>ngng> Group là công>ngng> ng>tyng> sở hữu nhiều ng>thng>ương>ngng> hiệu ở các ng>ngng>ành ng>king>nh doanh khác nhau: ng>king>nh doanh hàng>ngng> ng>ging>a dụng>ngng> (MegaHOME); Hệ ng>thng>ống>ngng> cửa hàng>ngng> đồ cho ng>thng>ú cưng>ngng> (PetCing>tyng>), Hệ ng>thng>ống>ngng> cửa hàng>ngng> đặc sản... Detail ...

24 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng bộ phận Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Na

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

21 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng bộ phận Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Na

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

18 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest