Garment Merchandising Manager

Chúng tôi có 12 quảng cáo cho từ khóa garment merchandising manager

Sắp xếp

Merchandiser

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) - Merchandiser
12 Mar 2020 - careerbuilder.vn

Vice General Manager

Work location Ho Chi Minh
Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam) - Vice General Manager
4 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Merchandiser

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) - Merchandiser
21 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Vice General Manager

Work location Ho Chi Minh
Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam) - Vice General Manager
23 Dec 2019 - careerbuilder.vn

See job description

VNÐ 715.000.000
Ho Chi Minh City
Senior Fabric Sourcing Manager
23 Dec 2019 - adecco.com.vn

Outsourcing Officer

Công Ty TNHH SML Việt Nam - Outsourcing Officer
12 Dec 2019 - careerbuilder.vn

Vice General Manager

VNÐ 4.000
Work location Ho Chi Minh
Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam) - Vice General Manager
13 Nov 2019 - careerbuilder.vn

Merchandiser

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) - Merchandiser
1 Oct 2019 - careerbuilder.vn

Customer Service Executive/ Merchandiser

Công Ty TNHH SML Việt Nam - Customer Service Executive/ Merchandiser
12 Sep 2019 - careerbuilder.vn

Merchandiser

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) - Merchandiser
30 Jul 2019 - careerbuilder.vn

Nhân Viên Mua Sợi

Thanh Cong Group - Nhân Viên Mua Sợi
11 Jul 2019 - careerbuilder.vn

MERCHANDISER

Thanh Cong Textile Garment Investment & Trading J. - MERCHANDISER
24 May 2019 - careerbuilder.vn