Kết quả tìm kiếm việc làm opv pharmaceutical joint stock company

Chúng tôi có 7 quảng cáo cho từ khóa opv pharmaceutical joint stock company

QA Manager

Work location Ho Chi Minh

Vinawood Ltd.

Work location Ho Chi Minh Job level Manager Industry Manufacturing / Process, Wood, Quality Control (QA/QC) Degree Bachelor Job type Permanent Age Unlimited Salary Competitive Deadline to apply 31/10/2018 www.vinawood.us Được thành lập từ năm 2002, Với 100% vốn đầu tư  ...

29 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

QA Manager

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm QA Manager OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

23 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trình dược viên Hospital

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm Trình dược viên Hospital OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

21 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Training Coordinator/Manager

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm Training Coordinator/Manager OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

21 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trình dược viên Pharmacy

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm Trình dược viên Pharmacy OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

13 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Junior Product Manager/Product Specialist

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm Junior Product Manager/Product Specialist OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

20 March 2018 ON careerbuilder.vn
View

OTC Brand Manager

OPV Pharmaceutical Joint Stock Company

Việc Làm OTC Brand Manager OPV Pharmaceutical Joint Stock Company on

12 March 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest