Panasonic Vietnam

Chúng tôi có 352 quảng cáo cho từ khóa panasonic vietnam

Sắp xếp

Sales Project Executive

Panasonic Life Solutions Vietnam - Sales Project Executive
yesterday 15:08 - careerbuilder.vn

QA Manager

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - QA Manager
18 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Facility Control Supervisor

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Facility Control Supervisor
18 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Accountant Officer

Panasonic Life Solutions Vietnam Co., Ltd. - Accountant Officer
18 Feb 2020 - careerbuilder.vn

PURCHASING SUPERVISOR

Công Ty TNHH Square Roots - PURCHASING SUPERVISOR
17 Feb 2020 - careerbuilder.vn

C&B officer

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - C&B officer
8 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Application Engineer

Panasonic Vietnam Group - Application Engineer
3 Feb 2020 - careerbuilder.vn

[Hung Yen] Production Assistant Manager

Panasonic Appliances Vietnam - [Hung Yen] Production Assistant Manager
3 Feb 2020 - careerbuilder.vn

[Hung Yen] Purchasing Supervisor/ Staff

Panasonic Appliances Vietnam - [Hung Yen] Purchasing Supervisor/ Staff
3 Feb 2020 - careerbuilder.vn

Nhân viên Cơ sở Hạ Tầng

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Nhân viên Cơ sở Hạ Tầng
22 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Manufacturing Officer

Panasonic Industrial Devices Vietnam - Manufacturing Officer
16 Jan 2020 - careerbuilder.vn

01 Automation Officer (Đi Làm Sau Tết)

Panasonic Industrial Devices Vietnam - 01 Automation Officer (Đi Làm Sau Tết)
15 Jan 2020 - careerbuilder.vn

[URGENT] ABAP Developer

Panasonic System Networks Vietnam - [URGENT] ABAP Developer
14 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Nhân viên Bảo Trì

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Nhân viên Bảo Trì
9 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Human Resources Manager

Panasonic Appliances Vietnam - Human Resources Manager
9 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Product Planning Staff (Hưng Yên)

Panasonic Appliances Vietnam - Product Planning Staff (Hưng Yên)
9 Jan 2020 - careerbuilder.vn

IT Senior Staff (RPA/ VBA)

Panasonic Appliances Vietnam - IT Senior Staff (RPA/ VBA)
9 Jan 2020 - careerbuilder.vn

Nhân viên tổng vụ - nhân sự (Tiếng Nhật)

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Nhân viên tổng vụ - nhân sự (Tiếng Nhật)
13 Dec 2019 - careerbuilder.vn

03 QA Officer (Đi làm sau Tết)

Panasonic Industrial Devices Vietnam - 03 QA Officer (Đi làm sau Tết)
12 Dec 2019 - careerbuilder.vn

Cost Control Specialist/Assistant Manager

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD - Cost Control Specialist/Assistant Manager
6 Dec 2019 - careerbuilder.vn