Partners Plus Vietnam Jsc

Chúng tôi có 9 quảng cáo cho từ khóa partners plus vietnam jsc

Sắp xếp

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Thu Mua Xuất Nhập Khẩu
29 Oct 2019 - careerbuilder.vn

Nhân Viên chứng từ xuất nhập khẩu VP Đại diện

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân Viên chứng từ xuất nhập khẩu VP Đại diện
21 Jul 2018 - careerbuilder.vn

Nhân viên văn phòng đại diện Phía Nam - Công ty Partners Plus

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân viên văn phòng đại diện Phía Nam - Công ty Pa
22 May 2018 - careerbuilder.vn

Trưởng phòng Đại diện văn phòng phía Nam

Partners Plus VietNam, JSC. - Trưởng phòng Đại diện văn phòng phía Nam
21 May 2018 - careerbuilder.vn

Nhân viên kế toán kiêm HCTH

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân viên kế toán kiêm HCTH
11 Apr 2018 - careerbuilder.vn

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
2 Apr 2018 - careerbuilder.vn

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Miền Bắc

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân Viên Kinh Doanh Tại Miền Bắc
29 Mar 2018 - careerbuilder.vn

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Miền Nam

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân Viên Kinh Doanh Tại Miền Nam
29 Mar 2018 - careerbuilder.vn

Nhân viên kế toán nội bộ kiêm thu mua (Nam hoặc Nữ), làm việc cho doanh nghiệp quy mô nhỏ (<10 người)

Partners Plus VietNam, JSC. - Nhân viên kế toán nội bộ kiêm thu mua (Nam hoặc Nữ
14 Mar 2018 - careerbuilder.vn