Kết quả tìm kiếm việc làm pmc supervisor

Chúng tôi có 8 quảng cáo cho từ khóa pmc supervisor

Material Controll & Production Planner

Công ty TNHH Vexos Việt Nam

Tầng 4, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Detail Material Controll & Production Planner Employment Information Work location Ho Chi Minh Job level Team Leader / supervisor Industry Electrical / ...

23 September 2019 - careerbuilder.vn
View

PMC supervisor

Công Ty TNHH SML Việt Nam

Việc Làm PMC supervisor Công Ty TNHH SML Việt Nam on

24 July 2019 - careerbuilder.vn
View

Material & Production Controller

Công ty TNHH Vexos Việt Nam

Công ty TNHH Vexos Việt Nam Tầng 4, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Detail Receive job alert by this company Material & Production Controller Benefits Laptop Insurance Travel opportunities ...

9 May 2019 - careerbuilder.vn
View

Sales Assistant / Customer Service

Công Ty TNHH Tech-Link Silicones (Việt Nam)

Công Ty TNHH Tech-Link Silicones (Việt Nam) http://www.tech-link.com.hk/ Tên công ty: Công ty TNHH Tech-Link Silicones (Việt Nam) Quy mô công ty: Từ[removed] 9 nhân viên; Địa chỉ công ty: Lô Va.05b-07a , đường số 15 , Khu Chế Xuất Tân Thuận , ...

9 October 2018 - careerbuilder.vn
View

Production Planning Supervisor/PMC Supervisor

Công Ty TNHH SML Việt Nam

Việc Làm Production Planning Supervisor/PMC Supervisor Công Ty TNHH SML Việt Nam on

28 August 2018 - careerbuilder.vn
View

Production Planning Supervisor/PMC Supervisor

Công Ty TNHH SML Việt Nam

Việc Làm Production Planning Supervisor/PMC Supervisor Công Ty TNHH SML Việt Nam on

13 August 2018 - careerbuilder.vn
View

Planning/PMC Supervisor

Công Ty TNHH SML Việt Nam

Việc Làm Planning/PMC Supervisor Công Ty TNHH SML Việt Nam on

3 August 2018 - careerbuilder.vn
View

PMC Supervisor

Công Ty TNHH SML Việt Nam

Việc Làm PMC Supervisor Công Ty TNHH SML Việt Nam on

2 August 2018 - careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest